Flokulanty pro pitnou vodu

Firma BASF v poslední době optimalizovala spektrum nabídky různých typů flokulantů a nyní nabízí cca 100 typů kationických, anionických či neionogenních flokulantů s různou hustotou kationického, resp. anionického náboje, s různou molekulární hmotností a stupněm sesíťování.

Flokulanty pro potravinářské aplikace nesou označení MAGNAFLOC LTxx.


Produkt Technické listy Bezpečnostní listy
Magnafloc LT20 ikona symbolizující zamčený PDF dokument ikona symbolizující PDF dokument
Magnafloc LT22 ikona symbolizující zamčený PDF dokument ikona symbolizující PDF dokument
Magnafloc LT22S ikona symbolizující zamčený PDF dokument ikona symbolizující PDF dokument
Magnafloc LT25 ikona symbolizující zamčený PDF dokument ikona symbolizující PDF dokument
Magnafloc LT27 ikona symbolizující zamčený PDF dokument ikona symbolizující PDF dokument


Kontakt

CSC DISTRIBUCE s.r.o.
U Továren 256/14
102 00 Praha 10

+420 225 341 291

info@cscdistribuce.cz
kompletní kontakty

Dodavatel výrobků BASF pro ČR a SR v oblasti vodního hospodářství, těžebního a zpracovatelského průmyslu a zemědělství.

logo BASF - The Chemical Company