Technický a aplikační servis

Pracovníci firmy CSC DISTRIBUCE s.r.o. provádějí v rámci dodávek chemikálií rovněž technický a aplikační servis.

Servis sestává z laboratorních analýz vedoucích k výběru optimální skladby aplikovaných látek k řešení daného problému a z následného poloprovozního či plnoprovozního ověřovacího testu.

Firma disponuje laboratorními zařízeními, která umožňují simulaci provozních podmínek při čištění vod, odbarvování, zahušťování či odvodňování suspenzí pomocí pásových lisů, odstředivek, flotací atd.

Pomocí těchto zařízení lze určit i další aplikační parametry jako jsou dávky chemikálií, dosažený či dosažitelný efekt, určení optimálních podmínek míchání chemikálií s vodou či suspenzí, místo zaústění chemikálií včetně např. určení dosažitelné sušiny odvodňované suspenze.

Na tyto laboratorní, resp. návrhové testy mohou navazovat aplikační provozní testy. K nim firma obvykle bezplatně dodává i vytipované chemikálie v objemu, který umožní prokázat dosažení zvolených kvalitativních parametrů.

Po celou dobu provozní aplikace svých chemikálií provádí firma bezplatný technologický servis spočívající v optimalizaci podmínek dávkování.

Součástí dodávek chemikálií jsou i dodávky strojně technologického zařízení, které vyrábí firma BASF či její smluvní partneři. Zařízení slouží k přípravě roztoků daných chemikálií a jejich dávkování.

Ke všem zařízením je zajišťován trvalý servis i opravy. Většina oprav se obvykle řeší okamžitou výměnou buď vadných dílů či celého zařízení a teprve následně se řeší okolnosti vzniku závady. Tímto způsobem se minimalizují negativní důsledky případných poruch či závad na zařízení.Kontakt

CSC DISTRIBUCE s.r.o.
U Továren 256/14
102 00 Praha 10

+420 225 341 291

info@cscdistribuce.cz
kompletní kontakty

Dodavatel výrobků BASF pro ČR a SR v oblasti vodního hospodářství, těžebního a zpracovatelského průmyslu a zemědělství.

logo BASF - The Chemical Company